wWarunki ekonomiczne sprzyjają też śmiertelności

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Osoby wykazujące wyższy poziom inteligencji w wieku nastoletnim mogą żyć dłużej – donoszą uczeni szkoccy na łamach najnowszego numeru “British Medical Journal”.

Wiadomo, że pomiędzy osobami pochodzącymi z różnych grup społecznych występują różnice zdrowotne oraz różnice w śmiertelności. Osoby żyjące w gorszych warunkach socjoekonomicznych cierpią częściej na różne choroby i umierają młodziej. Złe warunki ekonomiczne sprzyjają też śmiertelności dzieci z powodu ciężkich chorób.

Różnice w śmiertelności są też związane z poziomem ich wykształcenia. Jednak wpływ wykształcenia i statusu socjoekonomicznego na zdrowie i śmiertelność jest różny dla różnych narodowości.

Status socjoekonomiczny, poziom wykształcenia i zdolności umysłowe są ze sobą ze sobą ściśle powiązane. Wyższy poziom inteligencji oceniany na podstawie tzw. testów psychometrycznych, jest związany z lepszym dostępem do zasobów ekonomicznych i z możliwościami kształcenia.

Niewiele jest jednak wiadomo na temat wpływu poziomu inteligencji na śmiertelność oraz na podatność na różne choroby.

Aby zbadać zależność, jaka zachodzi pomiędzy poziomem inteligencji a długością życia, uczeni szkoccy z Uniwersytetu w Edynburgu i Uniwersytetu w Aberdeen przeanalizowali wyniki testów na inteligencję, którym poddano dzieci w wieku 11 lat uczęszczające do szkół w Aberdeen w Szkocji w 1932 r. i powiązali je z danymi na temat przeżywalności tych osób do wieku 76 lat.

Z 2 tys. 230 osób, których dane przeanalizowano te, które zmarły przed 1 styczniem 1997 r., miały znacznie niższy poziom IQ w wieku 11 lat niż te, które żyły dłużej.

Wskazuje to, według uczonych, że wyższy poziom inteligencji w późnym dzieciństwie zmniejsza ryzyko śmierci przed 76 rokiem życia. Uczeni podkreślają jednocześnie, że wpływ ten jest mniej wyraźny u mężczyzn niż u kobiet, częściowo dlatego że więcej mężczyzn z wyższym IQ brało czynny udział w II Wojnie Światowej i wielu z nich zginęło.

Związek pomiędzy wyższym IQ a długością życia nie jest łatwy do wyjaśnienia, gdyż jak sugerują autorzy, wpływ IQ trudno jest oddzielić od wpływu, jaki na długość życia może mieć przynależność do grupy społecznej czy od wpływu wykształcenia.

  Z Nonacne pryszcze znikają bezpowrotnie

Autorzy podkreślają, że dalsze badania nad przyczynami różnic zdrowotnych i różnic w śmiertelności pomiędzy różnymi osobami powinny uwzględniać jako jeden z czynników umysłowe zdolności dzieci.

 

Warszawa (PAP) – Kobiety w starszym wieku mają lepszą pamięć i są sprawniejsze umysłowo niż starsi mężczyźni, mimo niższego poziomu wykształcenia – donoszą uczeni holenderscy na łamach “Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry”.

 

Badania prowadzone przez uczonych z Centrum Medycznego przy Uniwersytecie w Leidzie w Holandii objęły 599 osób – kobiet i mężczyzn, w wieku 85 lat. Badani musieli wykonać mini-test w celu oceny ich sprawności umysłowej.

U osób, które uzyskały w teście ponad 18 punktów, uczeni przeprowadzili dodatkowo testy sprawdzające pamięć i tempo myślenia. Brano też pod uwagę poziom wykształcenia.

Kobiety miały niższe wykształcenie w porównaniu z grupą mężczyzn. Jednak to kobiety wypadały lepiej w testach sprawdzających pamięć (41 proc. kobiet i 29 proc. mężczyzn miało dobrą pamięć) oraz tempo myślenia (33 proc. kobiet i 28 proc. mężczyzn wykazywało dobre tempo).

Do tej pory uczeni wskazywali, że różnice w sprawności myślenia występujące pomiędzy starszymi mężczyznami i kobietami, można tłumaczyć niższym wykształceniem kobiet. Wyniki uzyskane przez zespół z Leidy podważają jednak tę teorię.

Uczeni sugerują, że za różnice w sprawności umysłowej pomiędzy kobietami i mężczyznami w starszym wieku mogą być odpowiedzialne czynniki biologiczne, jak na przykład relatywnie mniejsza liczba kobiet, które w wieku 85 lat cierpią na choroby układu krążenia. (PAP) mor/ pav/ ls/

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*